Släpvagnar GAMMAL

Ram – bultad eller svetsad?

Efter att du har bekantat dig med vårt produkturval ser du att våra produkter indelas i två grupper – släpvagnar med bult- och nitförband, samt släpvagnar med svetsad ram. Vi har valt att benämna de olika tillverkningsprocesserna med standard (S) och proffs (P).